On Premise

MKB – On Premise

Voor het mkb verzorgen wij On Premise-oplossingen: IT op uw eigen locatie. Dit wordt vaak gezien als de tegenhanger van cloudoplossingen. Er zijn genoeg redenen om te kiezen voor een On Premise-oplossing, zoals:

  • U wilt uw IT-omgeving in eigen beheer houden.
  • U hebt systemen die lokale apparatuur aansturen in een productieproces.
  • U wilt de IT niet onder operationele kosten hebben.
  • U mag vanwege brancherestricties of wetgeving uw data niet buiten de deur stallen.
  • U hebt geen beschikking over een afdoende snelle internetlijn.

Vanuit Enter helpen we u graag bij het onderhouden en verbeteren van uw eigen netwerk. We brengen uw IT-omgeving in kaart en bespreken – zonder technisch jargon – de sterke en zwakke punten ervan met u.

Door uw systemen continu te monitoren hebben we een goed beeld van wat er van de apparatuur verwacht wordt. Nu en in de toekomst. Hierdoor kunnen we potentiële problemen vaak voor zijn of bij een storing snel en gericht troubleshooten. Periodiek beheer (zonder minimale afname van uren) draagt bij aan dit proactieve beheer.

Met virtualisatie en het aanbrengen van redundante oplossingen verhogen we ook de continuïteit van uw IT-omgeving. We kunnen nauwkeurig in kaart brengen hoe groot bepaalde risico’s zijn en hoeveel het kost om deze te ondervangen. De keuze is natuurlijk aan u.