Monitoring

Met onze monitoringssystemen kunnen we de gezondheid van uw servers, zowel fysiek als virtueel, continu in de gaten houden. Daardoor kunnen we preventief werken en de meeste storingen voorkomen. Mocht er dan toch een storing optreden, dan is die direct zichtbaar. Daardoor kunnen we snel reageren en hoeft u in uw dagelijkse processen niet of nauwelijks last te hebben van die storing.

Ook historische trends kunnen we met dit systeem zichtbaar maken. Zo kunnen we bijvoorbeeld een capaciteitstekort vooraf signaleren en opschalen voordat u daadwerkelijk een tekort heeft. Zo zijn we de meeste situaties voor. Een maandelijks, begrijpelijk rapport geeft inzicht in de stand van zaken. Maar kijkt u in de tussentijd zelf graag mee? Dat kan, zowel op uw pc als op uw telefoon.

De monitoringstools zijn geschikt voor zowel het mkb als grote organisaties. Samen bepalen we wat van belang is om in de gaten te houden en spreken we af wie, wanneer dat nodig is, op welke manier handelt. Dat overzicht geeft rust en geeft u blijvend de mogelijkheid om de status van uw systemen goed te kunnen beoordelen.

Monitoring via mobiele telefoons

Grafiek temperatuur over 30 dagen van een SAN