Wij kijken waar we complementair kunnen zijn aan u en uw team. Onze medewerkers hebben de kunde om hiaten in uw netwerk bloot te leggen en deze aan te vullen met onze kennis. Het is belangrijk dat uw ICT-omgeving zich kan weren tegen gijzelsoftware en voorzien is van een altijd werkende back-up oplossing. Daarnaast is het van belang dat uw netwerk voldoet aan de AVG-wetgeving Wat kunnen wij voor u doen om uw ICT-omgeving zo betrouwbaar mogelijk te maken en te houden.

  • We nemen de verantwoordelijkheid van uw back-up van u over. We monitoren deze back-up en waar nodig sturen we deze bij.
  • We zorgen voor de goede updates van uw software. Dit doen we zowel periodiek als binnen en buiten kantoortijden.
  • We simuleren een hack-aanval en maken de zwakke punten van uw netwerk bespreekbaar.
  • We beheren uw firewalls en houden deze veilig en up-to-date.
  • We monitoren continu bedrijfs-kritische functies, waardoor we problemen voor kunnen zijn.