Privacyverklaring Enter B.V.

Enter B.V. (Enter) vindt de privacy belangrijk van personen die de websites van Enter bezoeken
(“Bezoekers”) en personen die zich aanmelden om diensten af te nemen (“Klanten”). Deze
Privacyverklaring beschrijft hoe Enter omgaat met privacy issues met betrekking tot het gebruik
van onze websites (“Websitegegevens”) en met betrekking tot de software en diensten die
Enter aanbiedt (“Persoonsgegevens”).

Websitegegevens

Websites die onder deze privacyverklaring vallen
Deze Privacyverklaring is van toepassing https://www.enterautomatisering.nl
Gegevens die wij bewaren
Wij tracken niets op onze site! U kunt volledig anoniem onze site bezoeken. Enkel door ons contactformulier in te vullen krijgen we gegevens van u in handen.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De gegevens die we verkrijgen via het contactformulier bewaren we zolang dat wettelijk verplicht is.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken
Enter verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Internetbrowser en apparaat type
Enter verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van e-mails
– Om onze dienstverlening adequaat uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Op grond van wettelijke verplichtingen (administratieplicht, belastingverplichtingen e.d.).
Delen van persoonsgegevens met derden
Uw gegevens worden niet gedeeld met derden.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, en in geval van niet verplicht opgeslagen gegevens te corrigeren of te verwijderen. Bij verplicht opgeslagen gegevens kunt u voorstellen ter correctie van uw gegevens doen, welke wij zullen beoordelen in relatie tot de opslagverplichtingen. Inzien, correctie of verwijdering kunt u doen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens (voor zover door ons niet verplicht op grond van wet of overeenkomst opgeslagen) in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een gangbaar computerbestand naar u te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@enterautomatisering.nl . Enter zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Klacht indienen
Enter wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Enter neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@enterautomatisering.nl

Contactgegevens

Enter B.V., gevestigd aan Binnen Parallelweg 56 5701 PH Helmond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bij Enter hebben we geen Functionaris Gegevensbescherming. Voor vragen omtrent AVG kunt u contact opnemen met Marc Bullens via info@enterautomatisering.nl .

Voor vragen en/of informatie kunt u ons bereiken op 0492-760010